Zdravá pokožka obklopující bradavici by měla být nejprve pokryta dobře přilnavou viskózní mastí (např. vazelínou (z lékárny) nebo zinkovou pastou), aby byla ochráněna od leptavého účinku Acetocaustinu. Navíc tato ochrana pomůže předejít roznášení roztoku na okolní zdravou kůži. Následně se nanese malé množství Acetocaustinu špátličkou na bradavici. Jelikož je Acetocaustin silně leptavý, naneste ho pouze na bradavice a nechte zaschnout. Maximální velikost plochy pro léčbu je 2 cm2 , což odpovídá ploše zhruba 1,4 cm x 1,4 cm. V případě většího množství bradavic v jedné oblasti by léčba měla začít nanesením pouze na jednu bradavici a vyčkáním na reakci. Po krátkém časovém období se buňky zničené leptavým efektem Acetocaustinu zbarví do běla a tělo je odloučí. Pokud je vzhledem k velikosti a typu bradavic nutná opakovaná aplikace, doporučujeme postižené oblasti kůže před další léčbou vykoupat v horké vodě. Mrtvá tkáň nesmí být mechanicky odstraňována, neboť i minimální poranění může vést k infekci.

Poznámka k otevření obalu
Acetocaustin je chráněn uzávěrem odolným pro otevření dětmi. Otevírá se následovně: Otevřete lahvičku stlačením a otočením víčka vlevo najednou. Na horní ploše plastového víčka je vyznačen směr otáčení. Poté odstraňte uzávěr se špátlí (plochý perforovaný konec tyčinky spojený s vnitřní plochou víčka) pro aplikaci roztoku.

Aplikaci Acetocaustinu si nejprve vyzkoušejte  pomocí špátle na list bílého papíru.
Pokud jsou bradavicemi postiženy různé kožní vrstvy, měl by být Acetocaustin používán méně často a proces léčby by měl být kontrolován častěji, nebot’ leptavý efekt Acetocaustinu může spustit tvorbu jizev.
Průměrná doba léčby je 5 týdnů.

Důležité upozornění s ohledem na léčivou látku přípravku Acetocaustin:
Používejte opatrně, roztok je silně leptavý! Aplikace roztoku na oblasti těla, které nejsou snadno dosažitelné (např. plosky nohou), zvláště u pacientů se sníženou mobilitou, by měla být provedena druhou osobou. To samé platí v případě narušení jemné motoriky (např. třes rukou, ztuhlé klouby). Po použití pevně uzavřete ampulku. Vyvarujte se kontaktu se závitem (na lahvičce i víčku). Ampulku skladujte ve svislé poloze. Nedovolte, aby přípravek přišel do styku s oblečením, textiliemi nebo ubrusy. Zdravá pokožka obklopující bradavici by měla být nejprve pokryta dobře přilnavou viskózní mastí, aby byla ochráněna od leptavého účinku Acetocaustinu. Ampulka slouží pouze k dosažení lepší stability během použití. Roztok je v zásobníku ze syntetického materiálu, který je zabudován do ampulky.

Zdravou pokožku, která přišla omylem do kontaktu s Acetocaustinem, okamžitě opláchněte velkým množstvým vody. V případě, že se přesto objeví kožní podráždění, je nutno postupovat jako při léčbě popáleniny; prosíme, kontaktujet svého lékaře.
Aplikace Acetocaustinu

přípravek pro léčbu bradavic
Mapa stránek Kontakt Home
Stránky pro odborníky